De rol van voeding in het herstel na COVID-19

Nutricia steunt onderzoek naar medische voeding voor Covid-19-patiënten.

Donderdag 10 december 2020, Brussel - Patiënten op de dienst intensieve zorg kunnen tot wel één kilo spiermassa per dag verliezen. Het langdurig verblijf op deze afdeling van COVID-19-patiënten kan dus leiden tot een ernstig verlies van spiermassa en kracht, wat negatieve consequenties heeft voor de snelheid van hun revalidatie. Professor dr. Elisabeth De Waele, hoofd van de dienst intensieve zorg van het UZ Brussel, verricht onderzoek naar de specifieke nutritionele noden van deze patiënten tijdens en na opname op de dienst intensieve zorg. Nutricia steunt het onderzoek van professor De Waele en doneert daarnaast ook medische voeding aan vijfhonderd COVID-19-patiënten.

De impact van een langdurig verblijf op de dienst intensieve zorg

Medische professionals krijgen gedurende de pandemie steeds beter inzicht in de symptomen en behandeling van COVID-19, maar over de revalidatievereisten en de rol van adequate voeding is veel minder bekend. De gemiddelde duur van een verblijf van COVID-19-patiënten op de afdeling intensieve zorg in België is vaak meer dan één of zelfs twee weken1. Patiënten kunnen tijdens zo’n opname per dag tot wel één kilo spiermassa verliezen2. De gevolgen van een langdurig verblijf kunnen dus ernstig zijn: significante vermindering van de spiermassa, -kracht en -functionaliteit, weerbaarheid, verzwakking en ontwikkeling van doorligwonden.

COVID-19-patiënten die de dienst intensieve zorg verlaten, zijn soms nauwelijks in staat om hun revalidatieprogramma’s te voltooien. Zelfs de dagelijkse activiteiten zoals voorzien in hun persoonlijke hygiëne, koken of een kleine wandeling maken, worden moeilijk. Daarom is een aangepaste voeding die voldoet in hun energie- en eiwitbehoefte noodzakelijk voor hun herstel. Nutricia wil haar steentje bijdragen en steunt wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke nutritionele noden van COVID-19-patiënten. Op die manier wil het bedrijf bijdragen aan de algemene kennis over de rol van voeding tijdens het herstel van patiënten. Nutricia, dat gespecialiseerd is in medische voeding, lanceerde daarom het NutriCOVer-programma om onafhankelijk onderzoek en voedingsbegeleiding voor het herstel van COVID-19-patiënten te ondersteunen in 16 landen, voor een totaalbedrag van ongeveer €1 miljoen3.

Zo ook het onderzoek van professor dr. De Waele. Haar onderzoek naar de energie- en eiwitbehoefte van patiënten na minimaal 7 dagen op de afdeling intensieve zorg, moet inzichten geven in de toereikendheid van de huidige voedingsstrategieën.

Story image
Professor De Waele: “Optimale voeding is essentieel om mensen die een kritieke ziekte overleven te behoeden voor nieuwe infecties of verwikkelingen. Vaak voldoet de eiwit- en calorie-inname van een patiënt na opname op intensieve zorgen niet en ook het metabolisme en dus de specifieke noden van deze patiëntengroep is niet gekend. Daarom meten wij het metabolisme met indirecte calorimetrie, volgen we het eiwitbilan op, de spierkracht en natuurlijk ook de levenskwaliteit van de patiënten en evalueren de relatie hiervan met medische voeding. Met deze onderzoeksaanpak, die uniek is in de wereld, zullen we in de toekomst vele patiënten een betere kans geven om dergelijke ziektes te overleven in plaats van er slachtoffer van te worden.”

Medische voeding

Voeding is van vitaal belang voor het behoud van spieren en een goed metabolisme. Een opname op de dienst intensieve zorg kan dit ernstig verstoren1. De ademhalingsmoeilijkheden die COVID-19-patiënten ondervinden, zorgen bovendien voor een extra complexe situatie. Een groot deel van de patiënten die op de dienst intensieve zorg wordt opgenomen, heeft namelijk behoefte aan geassisteerde beademing, wat aanleiding kan geven tot eet- en slikproblemen1. Medische voeding kan dan bijdragen aan het herstel.

Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA legt uit: “Tijdens de ziekte en het revalidatietraject hebben patiënten soms moeite om zich op voldoende wijze te voeden door bijvoorbeeld smaakvervorming, problemen met slikken of algemene zwakte. In deze situatie is het niet altijd realistisch dat patiënten de nodige calorieën, eiwitten en micronutriënten uit een normaal voedingspatroon halen. Voor heel wat patiënten in deze situatie kan medische voeding een oplossing bieden. Bovendien heeft een dieet pas het gewenste effect wanneer het dagelijks over een langere periode aangehouden wordt. Medische voeding kan hier de drempel naar een constante, dagelijkse opname van de nodige voedingsstoffen voor patiënten verlagen. Daarom is het belangrijk dat patiënten worden ondersteund tijdens het hele ziektetraject, dit zowel gedurende het doormaken van de acute ziekte als in de periode thuis gedurende heel hun herstel, zoals Nutricia voorstelt met haar donatie van medisch voeding om te voorzien in het herstel van 500 patiënten.”
Story image
Sorgente, gespecialiseerd in de persoonlijke begeleiding van patiënten die medische voeding nodig hebben, volgt in samenwerking met artsen en diëtisten COVID-19-patiënten op na ontslag uit het ziekenhuis. Marjon van der Looij van Sorgente, beaamt: “Ontslag uit het ziekenhuis na COVID-19 is, zoals bij zoveel andere ernstige ziektes, slechts het begin van herstel. Een goede begeleiding door de diëtist is hierbij van groot belang. Wij geloven dat een juist gebruik van medische voeding bijdraagt aan het herstel bij ziekte, het voorkomen van complicaties en de kwaliteit van leven. Wij proberen patiënten en hun naasten optimaal te ontzorgen. Op basis van hun wensen en behoeften bieden we de juiste voedingszorg aan huis, en op die manier een optimale bijdrage aan hun herstel.”

Nutricia staat 500 Belgische COVID-19-patiënten bij met één maand aan gratis medische voedingsproducten. Sorgente staat in voor de levering en de ondersteuning aan huis van deze gratis producten. De medische voedingsproducten, die normaal niet worden vergoed, zijn verrijkt met calorieën en eiwitten. Ze zijn bedoeld om patiënten die herstellen van een ernstige ziekte, zoals COVID-19, te helpen hun gewicht en kracht terug te krijgen.

Nutricia’s inspanningen in de strijd tegen COVID-19 omvatten ook doorlopende onderwijsprogramma's door en voor professionals in de gezondheidszorg over de rol van voeding tijdens behandeling en herstel van deze patiënten.Voor meer informatie over Nutricia voor professionals in de gezondheidszorg, verzorgers en patiënten kunt u terecht op https://www.nutriciamedical.be/nl-be


1Sciensano (juni 2020) Thematisch rapport: belangrijkste punten van de surveillance van ziekenhuispatiënten met een covid-19-infectie & https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/spoedgevallen-intensieve-zorg-covid19-afdelingen-ziekenhuizen.aspx

2 Wischmeyer PE, et al. Muscle mass and physical recovery in ICU: innovations for targeting of nutrition and exercise. Current Opinion in Critical Care: 2017, 23(4): 269278

3 Meer informatie over het NutriCOVer-programma hier.

 

 

Over Nutricia

Sinds 1896 is Nutricia pionier op het gebied van speciale voeding die een bijdrage levert aan een gezonde start en een langer, vreugdevoller en gezonder leven. Nutricia biedt, gedreven vanuit wetenschap en innovatie, een breed toonaangevend assortiment voedingen en services met een positieve invloed op de gezondheid van mensen met specifieke voedingsbehoeften gedurende het hele leven. Daarmee draagt Nutricia bij aan een gezonde groei en ontwikkeling gedurende de eerste 1000 dagen en biedt voedingsondersteuning voor enkele van 's werelds grootste gezondheidsuitdagingen zoals vroeggeboorte, achterblijvende groei, voedselallergie, zeldzame stofwisselingsziekten en (chronische) ziekten en aandoeningen zoals kanker, slikklachten, kwetsbaarheid en COPD. Als onderdeel van Danone, omarmt en draagt Nutricia bij aan de 'One Planet, One Health' visie, die weergeeft dat de gezondheid van de mens en de gezondheid van de planeet onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn